Sekretær / Saksbehandler

Vi søker etter sekretær/saksbehandler til vårt nye kontorfellesskap på Moan.

 Arbeidsoppgavene vil bestå i tradisjonelle hjelpe- og støttefunksjoner for advokatene. Hvis riktige kvalifikasjoner kan vi også tilby saksbehandling og regnskapsføring i konkurs- og dødsbo m.v.

Vi søker en person med erfaring fra liknende jobber, gjerne med kompetanse innenfor data, regnskap og dokumenthåndtering. Du trenger ikke å ha jobbet som advokatsekretær tidligere. Opplæring vil bli gitt.

Arbeidsmiljøet kan periodevis være hektisk og det legges vekt på positiv innstilling, selvstendighet og nøyaktighet. 

Mulighet for deltid, men behov for tilstedeværelse i kjernetid. Lønn etter avtale, privat pensjonsordning.
Søknadsfrist 1. juni 2015.

Søknad med CV sendes til:

Advokat Ingunn Kjeldstad,
postboks 724 Moan,
7610 Levanger

eller på mail
ik@advokatlevanger.no

Reklamer