advokat levangerBakgrunn

Cand jur 1994 Oslo Universitet
Byfogden i Oslo, namsmannsavd 1994 – 2000
Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag 2000 – 2003
Advokatfullmektig Advokathuset Levanger 2003 – 2006
Egen praksis 2006

Rettsområder

Strafferett

 • Fast bistandsadvokat for Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett

Privatpersoner

 • Familierett/barnefordeling
 • Arverett/skifterett
 • Barnevern
 • Bolig- og husleierett
 • Bobestyrelse – konkurs- og dødsboer

For øvrig

 • Distriktsleder i Nord-Trøndelag for Huseiernes Landsforbund. www.huseierne.no
 • Styreleder i Trønderhallen KF. www.tronderhallen.no
 • Styreverv. Oppført i Innovasjon Norges styrekandidatbase
 • Medlem av Husleietvistutvalget i Sør og Nord Trøndelag
 • Styremedlem AtB AS

ik@advokatlevanger.no    Tlf 45 00 70 20    NO 988 835 129 mva

Reklamer