Advokat LevangerBakgrunn

Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1996
Politiadvokat Namdal og Inntrøndelag politidistrikt, 8 år
Spesialrevisor, Fylkesrevisoren i Nord-Trøndelag 2000 – 2002
Advokatfullmektig, Advokatfa. Christensen, Lindsetmo & Ertsaas 2002 -2003
Bonde / Selvstendig næringsdrivende 2005 – d.d.
Egen advokatpraksis fra 2014


Rettsområder

 • Forretningsjus
  Kontraktsrett, selskapsrett, entreprisrett, panterett mv.
 • Jord- og skogbruk, tilknyttede næringer
  – Ekspropriasjon, skjønn, jordskifte, odelsrett, generasjonsskifte, overdragelse, fradeling, konsesjon, tilskudd mv.
 • Fast eiendom
   Tingsrett, avhending, plan- og bygningsrett, festeforhold, sameier, eierseksjoner, mv.
 • Bobestyrelse
  – Konkurs- og tvangsavviklingsbo.
  – Dødsbo.
 • Strafferett

For øvrig

 • Samarbeidsadvokat Norges Bondelag
 • Samarbeidsadvokat Huseiernes Landsforbund
 • Styremedlem Berg Eiendom AS m/ datterselskaper

ah@advokatlevanger.no    Tlf 97 07 32 53    NO 912 760 561 mva

Reklamer